Mednarodno sodelovanje

Vodilna agencija (Lead Agency)

Obrazci

Obrazec ARRS-RPROJ-CEUS-2020 in Stroškovnik ARRS-RPROJ-CEUS-STROSKOVNIK-2020

Stroškovnik CEUS je sestavni del prijavne vloge za prijavo dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov v okviru Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS), ki poleg ARRS vključuje FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), GA ČR (Grantová Agentura České Republiky, Republika Češka) in NCN (Narodowe Centrum Nauki, Poljska).