Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

21.01.2022

  Zaključek javnega razpisa

01.04.2022

  Odpiranje vlog

07.04.2022

  Ocenjevanje vlog

maj - november 2022

  Seja ZSA

05.12.2022

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

20.12.2022

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

22.12.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano