Shema (so)financiranja po principu vodilne agencije (Lead Agency)

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

17.09.2021

  Zaključek javnega razpisa

15.12.2021

  Odpiranje vlog

17.12.2021

  Ocenjevanje vlog

december 2021 - maj 2022

  Seja ZSA

06.06.2022

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

junij 2022

  Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

junij 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano