Mednarodno sodelovanje

Skupna programska pobuda Urbana Evropa

Novice, obvestila

Skupna programska pobuda Urbana Evropa: najava objave kitajsko-evropskega razpisa v okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest«

Skupna programska pobuda Urbana Evropa (ang. Joint Programming Initiative Urban Europe – JPI UE) je na svoji spletni strani objavila novico o novem kitajsko-evropskem razpisu v okviru sheme ERA-NET Cofund »Dostopnost in povezljivost mest« (ang. Urban Accessibility and Connectivity – ENUAC).

JPI UE želi okrepiti raziskovalno sodelovanje med Evropo in Kitajsko, zato skupaj s Kitajsko nacionalno fundacijo za naravoslovje (ang. National Natural Science Foundation of China – NSFC) pripravlja razpis, ki se bo osredotočal na izzive mobilnosti, dostopnosti in povezljivosti mest ter bo razdeljen na dva tematska sklopa – trajnostna mestna logistika (ang. Sustainable Urban Logistics) in individualna mobilnost (ang. Individual Mobility).

Razpis bo predvidoma objavljen januarja 2022, ocenjevalni postopek pa bo dvofazni. V mednarodne konzorcije, ki se bodo prijavili na razpis, morajo biti vključene raziskovalne skupine iz vsaj dveh sodelujočih evropskih držav in Kitajske. Izbrani projekti se bodo predvidoma začeli financirati leta 2023, okvirni znesek financiranja za prijavitelje iz Slovenije pa je 300.000 EUR.

JPI UE bo kitajsko-evropski razpis predstavila na spletnem seminarju, ki bo potekal 27. januarja 2022.