Podporni instrumenti ERC

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial - februar 2023

Na podlagi Sklepa o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial št. 5100-2/2023-7 z dne 21. 2. 2023 ter v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial, se za (so)financiranje izbere ena prijava.

 

Priloga:

  • Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov ERC potencial – februar 2023: