Mednarodno sodelovanje

Srbija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenotehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2008 in 2009

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Republiko Srbijo v letih 2008 in 2009.

Na osnovi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije, podpisanega 31. maja 2002, je v Beogradu 18. in 19. oktobra 2007 potekalo četrto zasedanje Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo.

Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo je obravnavala 76 predlogov projektov, ki so bili prijavljeni v skladu z razpisnimi kriteriji v obeh državah in sprejela 47 projektov.

Sprejete projekte mora potrditi in sprejeti v sofinanciranje še UO ARRS - Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Priloga: