Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011 – 2013

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011 – 2013 v obliki Protokola 9. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, ki sta ga dne 16. junija v Pekingu podpisala mag. Tea Darka Glažar, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, in g. MA Linying, namestnik direktorja v Oddelku za mednarodno sodelovanje, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske. Slovensko-kitajski odbor je sklenil, da bosta državi sofinancirali 22 skupnih raziskovalnih projektov v obdobju od 1.7.2011 do 30.6.2013.

Prilogi:
  • Protokol s tabelo sprejetih projektov (v slovenskem in angleškem jeziku; merodajen je dokument v angleškem jeziku):