Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007-2009

Komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko je 3. julija 2007 odobrila program dvostranskega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja za obdobje od julija 2007 do junija 2009 in sprejela 28 skupnih raziskovalnih projektov, ki jih objavljamo v spodaj priloženi tabeli. UO ARRS mora listo 28 sprejetih projektov s sklepom o sofinanciranju še potrditi

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med R Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007-2009 so vidni v prilogah.
 

Priloge:
  • Podpisani Protokol 7. zasedanja skupne slovensko - kitajske vladne mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje obeh držav - v slovenskem in angleškem jeziku in seznam članov slovenske in kitajske delegacije.
  • Tabela sprejetih projektov na 7. zasedanju slovensko - kitajske mešane komisije za Z&T sodelovanje, Peking, 3. junija 2007: