Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

17.01.2020, Ur.l. RS, št. 3/2020

  Zaključek razpisa

09.06.2020

  Odpiranje prijav

15.06.2020 in 21.07.2020

  Ocenjevanje tujih recenzentov in izdelava prednostne liste OST

30.10.2020

  Ocenjevanje slovenskih prijav

10.11.2020

  Zasedanje slovensko-kitajskega odbora

29.12.2020

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih izbora

29.01.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

29.01.2021

  Čas izvajanja izbranih projektov

2021 - 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano