Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

04.10.2019, Ur.l. RS, št. 59/2019

  Zaključek razpisa

28.11.2019 do 14.00

  Odpiranje prijav

06.12.2019

  Zasedanje slovensko-kitajskega odbora

29.12.2020

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih izbora

29.01.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

29.01.2021

  Čas izvajanja izbranih projektov

2020 - 2023
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano