Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2011 – 2013

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa (Ur.l. RS, št. 5/09)

28.01.2011

  Zaključek javnega razpisa

31.03.2011 do 12.00 ure

  Odpiranje vlog

04.04.2011 ob 10.00 uri

  Ocenjevanje vlog

15.04.2011

  Zasedanje mešane komisije/skupnega odbora

16.06.2011

  Objava rezultatov na spletni strani ARRS

20.06.2011

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

01.07.2011
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano