Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2007 – 2009

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09.02.2007, Ur.l.RS, št. 11/2007

  Zaključek razpisa

26.04.2007 do 12.00 ure

  Odpiranje vlog s strani strokovne komisije

10.05.2007

  Zasedanje mešane komisije / skupnega odbora

03.07.2007

  Rok za seznanitev z rezultati - Objava liste sprejetih projektov na spletni strani agencije

17.07.2007
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano