Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2005 – 2007

Razpis
  • Objava javnega razpisa
18.03.2005
  • Zaključek razpisa
29.04.2005 do 12.00 ure
  • Odpiranje vlog s strani strokovne komisije
11.05.2005 ob 11. uri
  • Zasedanje slov.-kitajske komisije za Z&T sodelovanje
od 31.05. do 01.06. 2005
  • Seja upravnega odbora agencije
16.06.2005
  • Objava liste projektov potrjenih na UO ARRS
24.06.2005
  • Obvestila organizacijam o izbranih projektih
06.04.2006
  • Čas izvajanja predmeta razpisa
24 mesecev