Mednarodno sodelovanje

Japonska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2024 – 2026

Objavljamo DECISION DOCUMENTon co-funding Slovenian-Japanese joint projects Meddržavne komisije v zvezi z Javnim razpisom za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2024 – 2026. Meddržavna komisija je korespondenčno obravnavala 21 prijav, ki so bile v skladu z razpisnimi pogoji prijavljene v obeh državah in so izpolnjevale vse pogoje in sprejela protokol, št. 5100-166/2023-42 prejet dne 6. 3. 2024, s katerim je predlagala, da se 4 prijave izbere za (so)financiranje.

 

Priloge:

  • Protokol:
  • Seznam sprejetih projektov:
  • Seznam neizbranih prijav: