Mednarodno sodelovanje

Japonska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019 v obliki mednarodnega akta z nazivom »DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian – Japanese joint project in FY 2017« in aneksa k temu dokumentu z nazivom »Annex to DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian - Japanese joint projects in FY 2017«, ki sta ga dopisno podpisala, dr. Tit Neubauer, vodja Službe za mednarodne odnose in evropske zadeve na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ) in Hideyuki Yamaguchi, vodja Službe za mednarodno sodelovanje Japonskega združenja za spodbujanje znanosti (JSPS).

Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Japonsko je obravnaval 27 skupnih predlogov raziskovalnih projektov, ki so se uvrstili v proces evalvacije. Državi bosta sofinancirali štiri (4) skupne raziskovalne projekte v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019, ki so navedeni v skupno sprejetem mednarodnem aktu, ki se nahaja v spodaj priloženi prilogi.

 

Priloga:

  • Podpisani slovensko-japonski dokument: »DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian –Japanese joint project in FY 2017«, s seznamom sprejetih projektov:
  • Podpisani aneks k slovensko-japonskemu dokumentu: »Annex DECISION DOCUMENT on co-funding Slovenian - Japanese joint projects in FY 2017«: