Mednarodno sodelovanje

Francija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2010-2012

Objavljamo rezultate Javnega razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2010 - 2012 z zasedanja Upravnega odbora Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (MVZT) in CEA, ki sta ga dne 22. 6. 2010 v Saclay-u podpisala dr. Tomaž Boh, vodja Sektorja za znanost na Direktoratu za znanost in visoko šolstvo na MVZT, in dr. Gérard Cognet iz Oddelka za mednarodne odnose CEA (International Affairs Division). Na razpisa v Republiki Sloveniji in Franciji je v roku prispelo devet pravilno označenih prijav. Upravni odbor MVZT in CEA je sklenil, da bosta Republika Slovenija in CEA sofinancirali 6 skupnih raziskovalnih projektov v obdobju od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012.

Sklep postane veljaven, ko ga potrdi Upravni odbor ARRS (glej rokovnik).
 

Priloga:
  • Protokol s tabelo sprejetih projektov: