Mednarodno sodelovanje

Danska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih 2007 in 2009

Na podlagi enostranskega Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kraljevino Dansko v letih od 2007-2009, pripravljenega predloga izbora vlog za sofinanciranje s strani direktorja imenovane strokovne komisije in Sklepa Upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, št. 430-9/2006-7, se odobri sofinanciranje 6 projektov znanstvenoraziskovalnega sodelovanja s Kraljevino Dansko.

 

 

Št. Šifra
org.
(RO)
SI SI SI Visits in 2007 Visits in 2008 Visits in 2009
Naziv
organizacije
Naziv nosilca Naslov projekta To DK To SI To DK To SI To DK To SI
1 1510 Univerza na Primorskem Znanstveno - raziskovalno središče Garibaldijeva 1 6000 Koper dr. Joca Zurc Gibalna aktivnost v otroštvu skozi sociološko, pedagoško in antropološko perspektivo: primerjava med Slovenijo in Dansko 2x 7 dni 1x 2 meseca 2x 7 dni 2x 7 dni 1x 2 meseca 1x 1 mesec 2x 7 dni 1x 2 meseca 2 x 7 dni
2 406 Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Gerbičeva 60 1000 Ljubljana dr. Milka Vrecl Iterakcije receptorjev s sedmimi transmembranskimi območji (7TM) s proteinskimi partnerji: izhodišče za novo dojemanje delovanja receptorjev 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x 14 dni 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x 14 dni 2x do 14 dni 1x do 3 mesece 2x 14 dni
3 106 Institut Jožef Stefan Jamova 39 1000 Ljubljana dr. Ester Heath Razvoj inovativnih tehnologij za določitev in obdelavo ksenobiotičnih organskih spojin v odpadnih vodah 2x do 14 dni 2x do 3 mesece   2x do 14 dni 2x do 3 mesece 2x do 14 dni 2x do 3 mesece 2x do 14 dni 2x do 3 mesece 2x do 14 dni 2x do 3 mesece
4 795 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Smetanova 17 2000 Maribor dr. Sabina Fijan Higiena in ekologija bolnišničnih tekstilij 2x3 dni 1x4 dni 2x3 dni 1x4 dni 2x3 dni 1x4 dni
5 416 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalskega tabora 2 3310 Žalec dr. Martin Pavlovič Aplikacija strokovnih e-vsebin za odločanje v kmetijskem podjetništvu in razvoju podeželja 3x5 dni 3x5 dni 3x 7 dni 3x 7 dni 3x 7 dni 3x 7 dni
6 406 Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Gerbičeva 60 1000 Ljubljana dr. Aleksandra Domanjko - Petrič Ugotavljanje variabilnosti srčne frekvence, aritmij in ozadja sinkop pri psih z miksomatozno degenerativno boleznijo zaklopk z uporabo 24 urne elektrokardiografije 1x do 14 dni 1x 7 dni 1x 7 dni 1x 7 dni 0 0
Prilogi:
  • Odobreni slovensko - danski raziskovalni projekti