Mednarodno sodelovanje

ZDA

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2006 – 2007

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2006 – 2007 se nahajajo v tabeli.

Sprejeti projekti:

Št. Šifra org. (RO) Naziv
organizacije
SI nosilec projekta Sodelujoči raziskovalci ZDA nosilec projekta Naslov
projekta
Naslov
projekta ANG
Odobreni obiski
v letu 2006
Odobreni obiski
v letu 2007
Vloga
To USA To SI To USA To SI
1 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Peter Šemrl Matej Brešar Gregor Dolinar Maja Fošner Ajda Fošner Bojan Kuzma Gorazd Lešnjak Janko Marovt Tatjana Petek Li Chi-Kwong The College of William & Mary Nelinearni ohranjevalci Non-linear preserves 3x 10 dni 3x 10 dni 3x 10 dni 3x 10 dni A  
2 106 Institut Jožef Stefan Miran Mozetič Uroš Cvelbar MR Alenka Vesel Aleksander Drenik MR Mahendra Sunkara University of Louisville Izdelava in dispergiranje nanovlaken kovinskih oksidov Large scale synthesis and dispersions of metal oxide nanowires 3x 10 dni 2x 14 dni 1x 30 dni 3x 10 dni 2x 14 dni A+B  
3 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Dušan Repovš Željko Matjaž Žiga Virk MR Gregor Jerše MR Sašo Strle Aleksander Mijatović Jože Malešič Aleš Vavpetič Petar Pavešić Matija Cencelj Dennis Garity Oregon State University Izbrani problemi v geometrijski topologiji Selected problems in geometric topology 6x 14 dni
2x 30 dni
6x 14 dni
2x 30 dni
6x 14 dni
2x 30 dni
6x 14 dni
2x 30 dni
A+B  
4 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Sandi Klavžar Boštjan Brešar Janja Jerebic Douglas Rall Furman University Grafi kartezičnih produktov in grafovske invariante Cartesian product graphs and graph invariants 2x 10 dni 1x 10 dni 2x 10 dni 1x 14 dni A  
5 1538 Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Aleš Iglič Veronika Kralj-Iglič Tomaž Slivnik Miha Fošnarič Maruša Lokar MR Blaž Babnik MR Blaž Mavčič MR Jasna Urbanija MR May Sylvio North Dakota State University Biomehanske lastnosti lipidnih membran z inkluzijami Biomechanical properties of inclusion-containig lipid membranes  3x 10 dni 1x 10 dni 3x 30 dni 1x 10 dni A  
6 782 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo
Center za eksperimentalno mehaniko
Igor Emri Anatoli Nikonov Robert Cvelbar Ita Junkar Arkady Voloshin Lehigh University Inteligentna vlakna za medicinske aplikacije Intelligent fibers for medical applications 1x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
2x 30 dni
A  
7 1540 Politehnika Nova Gorica Samo Stanič Agata Slivka Gary Varner University of Hawaii Študij radiacijskih poškodb in izkoristka zbiranja naboja v aktivnih točkovnih pozicijskih detektorjih Study of radiation damage and charge collection efficiency in Monolitic Active Pixel Sensors 1x 14 dni 1x 30 dni 3x 14 dni 3x 14 dni 2x 14 dni A  
8 510 Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Vojeslav Vlachy Jurij Reščič Alan Bizjak MR Lutful Bari Bhuiyan University of Puerto Rico Vpliv dodatka linearnega poliektrolita na hitrost kemijske reakcije med ioni Catalytic effects in reaction rates between small ions in linear polyelectrolyte solutions 1x 14 dni 1x 14 dni 2x 14 dni 2x 14 dni A+B  
9 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Dragan Marušič Aleksander Malnič Štefko Miklavič Primož Šparl Vito Vitrih MR Klavdija Kutnar MR Henry Glover Ohio State University Hamiltonskost točkovno-tranzitivnih grafov in Terwilligerjeve algebre Q-polinomskih razdaljno-regularnih grafov Hamiltonicity of vertex-transitive graphs and the Terwilliger algebras of Q-polynomal distance-regular graphs 2x 14 dni
2x 30 dn
2x 14 dni
1x 30 dn
2x 14 dni
2x 30 dn
2x 14 dni
1x 30 dn
A  
10 106 Institut Jožef Stefan Janez Bonča Samir El Shawish MR Rok Žitko MR Anton Ramšak James Gubernatis Los Alamos National Laboratory Nova osnovna stanja sistemov koreliranih elektronov Novel phases of correlated electron systems 5x 14 dni
1x 30 dni
1x 14 dni 5x 14 dni
1x 30 dni
1x 14 dni A  
11 795 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Sonja Šostar-Turk Irena Petrinić MR Amy E. Childress Department of Civil and Environmental Engineering Karakterizacija nanofiltracijskih membran Characterisation of nanofiltration membranes 1x 14 dni
1x 30 dni
1x 10 dni
1x 30 dni
1x 14 dni
1x 30 dni
1x 10 dni
1x 30 dni
A  
12 312 Klinični center Ljubljana Borut Peterlin Luca LovrečičMR Andrej Kastrin MR Dimitri Krainc Harvard University Genetski biooznačevalci pri Huntingtonovi bolezni Genetic biomarkers in Huntington's disease 2x 14 dni 1x 30 dni 2x 14 dni 2x 14 dni 1x 30 dni 2x 14 dni A  
13 104 Kemijski inštitut Marjana Novič Marjan Vračko-Grobeljšek Marjan Tušar Sol Bobst Ceratox Avtomatična primerjava in ovrednotenje proteomičnih podatkov Proteomic data for automatic comparision and evaluation 2x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni A  
14 104 Kemijski inštitut Roman Jerala Mateja Manček Jožica Vašelj MR Gabriela Panter MR Jerrold Weiss University of Iowa Molekulski mehanizem prepoznavanja endotoksina preko kompleksa MD-2TLR4 Molucular mechanism of endotoxin recognition by MD-2/TLR4 complex 2x 10 dni 1x 30 dni 2x 10 dni 1x 30 dni 2x 10 dni 1x 30 dni 2x 10 dni 1x 30 dni A+B  
15 1683 CELICA raziskave, razvoj, izdelava in prodaja merilne biomedicinske opreme d.o.o. Robert Zorec Marko Kreft Maja Potokar Matjaž Stenovec Tina Pangršič MR Jernej Jorgačevski MR Sue Kinnamon Colorado State University Meritve površine membrane v posameznih celicah Monitoring surface area changes in isolated cells 2x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 2x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni A+B  
16 106 Institut Jožef Stefan Maja Remškar Marko Viršek MR Marko Žuner Alan Seabaugh University of Notre Dame Uporaba nanocevk MoS2 in WS2 Applications of MoS2 and WS2 Nanotubes 2x 14 dni 1x 7 dni 2x 14 dni 1x 7 dni A  
17 105 Nacionalni inštitut za biologijo Anton Brancelj Al Vrezec Lienesch Philip Western Kentucky University Ekologija populacij v kraških jamah Ecology of populations in karstic caves 1x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 1x 30 dni A  
18 104 Kemijski inštitut Zorica Crnjak Orel Marko Bitenc MR Egon Matijević Clarkson University Priprava in karakterizacija uniformnih delcev Preparation and characterization of Internally Composite UniformParticles of Nanometer to Micrometer Modal Diameters 2x 14 dni 3x 2x 14 dni 3x A+B  
19 381 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za biokemijo Center za funkcijsko genomiko in biočipe Damjana Rozman Matej Seliškar MR Maja Matis Jure Ačimovič Michael R. Waterman Vanderbilt University School of Medicine Potranslacijske spremembe proteina CYP51 in interakcije z redoks partnerjem Potranslational modifications of CYP51 protien and interactions with the redox partner 1x 8 dni 1x 30 dni 1x 7 dni 2x 8 dni 2x 30 dni 2x 7 dni A+B  
20 481 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Gregor Anderluh Mojca Beseničar Andrej Bavdek Irena Pavešič Christopher Froelich Feinberg School of Mediane Perforinske interakcije z lipidnimi membranimi Perforin interactions with lipid membranes 1x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni 1x30 dni A  
21 105 Nacionalni inštitut za biologijo Jadran Faganeli Oliver Bajt Nives Ogrinc Nives Kovač
Ester Heath
Stuart Wakeham Skidaway Institute of Oceanography" Organska geokemija in mikrobna ekologija stratificiranih evtrofnih alpskih jezer Organic geochemistry and microbial ecology of stratified eutrophic alpine lakes 3x 14 dni 3x 14 dni 2x 30 dni 3x 14 dni 3x 14 dni 2x 30 dni A  
22 104 Kemijski inštitut  Samo Hočevar Božidar Ogorevc Marija Slavec MR Lea Mauko MR Joseph Wang Arizona State University Razvoj novih elektrokemijskih (mikro)senzorjev z uporabo sodobnih materialov za meritve v biomedicini in okoljevarstvu Development of novel electrochemical (micro)sensors using advanced materials for biomedical and environmental measurements 1x14 dni 1x30 dni   1x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni A  
23 106 Institut Jožef Stefan Vincenc Nemanič Bojan Zajec Marko žumer Robert Nemanich North Carolina State University Študij lastnosti točkastih emiterjev in njihova porazdelitev na površini nanostrukturiranih ogljikovih filmov Microscopic characterization of field emission sistes on nanostructured carbon films 2x 14 dni 2x 14 dni 2x 14 dni 2x 14 dni A+B  
24 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Primož Potočnik Štefko Miklavič Stephen Wilson Northern Arizona University Cenzus tetravalentnih povezavno tranzitivnih grafov Census of tetravalent edge-transitive graphs 2x 14 dni 1x 14 dni 2x 14 dni 1x 14 dni A  
25 510 Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Matevž Pompe Marjan Veber Gregor Arh Alexandru T. Balaban Texas A&M University at Galveston Kvantitativna ocena tveganja pri tradicionalnih izdelkih živil Quantitative risk assesment of traditional food products 1x14 dni 1x30 dni 1x 30 dni 1x14 dni 1x30 dni 1x 30 dni  A+B  
26 618 ZRC SAZU Matjaž Kuntner   Jonathan Coddington Smithsonian Institution Biodiverziteta, sistematika in evolucija pajkov mrežarjev Biodiversity, systematics and evolution of orb-weawing spiders 1x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni A  
27 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Zvonko Trontelj Zvonko Jagličić Jernej Slanovec MR Franz Baudenbacher Vanderbilt University Povezava nanodimenzijske magnetike z biologijo: nova tehnika za detekcijo, manipulacijo in kontrolo biološko zanimivih komponent na celičnem nivoju Integration of nanoscale magnetics with biology as a novel technique for the detection, manipulation and functional control on the cellular level 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 2x 30 dni 1x14 dni 1x30 dni A  
28 101 Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Aleksandar Jurišić Arjana Žitnik Matjaž Urlep William Martin Worcester Polytechnic Institute Odprti problemi iz asociativnih shem Open problems in association schemes 2x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
1x 30 dni
2x 14 dni
1x 30 dni
A+B  
29 104 Kemijski inštitut Milko Novič Viktor Drgan MR Marjana Novič Christopher Pohl Dionex Corporation Modeliranje separacijskih mehanizmov v moderni ionski kromatografiji: Določanje sledov anionov in kationov v kompleksnih vzorcih ter novi načini predpriprave vzorcev Modeling of separation mechanisms in modern ion chromatography: The determination of traces of anions and cations in complicated matrices and new sample preparation tools and methods 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni A  
30 794 Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in kemjsko tehnologijo Zdravko Kravanja Marcel Ropotar MR Zorka Novak Pintarič Nataša Iršič Bedenik Ignacio E. Grossmann Carnegie Mallon University Sinteza trajnostnih procesov z optimiranjem MINLP Synthesis of sustainable processes by MINLP optimization 2x 14 dni 2x 14 dni 2x 14 dni 2x 14 dni A  
31 481 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Marina Dermastia Tomaž Rijavec MR Maja Kovač Prem Chourey University of Florida Molekularne raziskave hormonsko-sladkornega signaliziranja v razvijajočem se semenu koruze Molecular studies on hormone - sugar signaling in seed development in maize 2x14 dni 1x30 dni 1x14 dni 2x14 dni 1x30 dni 1x30 dni A+B  
32 106 Institut Jožef Stefan Dunja Mladenič Marko Grobe Blaž Fortuna Janez Brank Christos Faloutsos Carnegie Mellon University Analiza dinamičnih omrežij z metodami analize grafov in besedila Analysis of dynamic networks with graph and text mining methods 2x 14 dni 3x 30 dni 2x 14 dni 2x 30 dni 4x 14 dni 4x 30 dni 4x 14 dni 2x 30 dni A  
33 795 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Inštitut za tekstilstvo Majda Sfiligoj Smole Karin Stana Klainschek Simona Strnad Tanja Kreže Olivera Šauperl Lidija Zemljič Manja Kurečič MR Nika Veronovski MR Silvo Hribernik MR Richard Kotek North Carolina State University Nanomodifikacije orientiranih polimerov z namenom doseganja višje funkcionalnosti Functionalization of oriented polymers by nanomodification 2x 7 dni 1x 30 dni 2x 7 dni 1x 30 dni 2x 7 dni 1x 30 dni 2x 7 dni 1x 30 dni A  
34 481 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Jurij Diaci Dušan Roženbergar Thomas Andrew Nagel MR Andrej Rozman MR Alan Taylor The Pennsylvania State University Ogenj kot naravni ekološki dejavnik v slovenskih gozdnih združbah Fire as natural disturbance process in Slovenian forest communities 1x30 dni 1x30 dni 1x30 dni 1x30 dni A  
35 795 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Bojana Vončina Alenka Majcen Le Marechal Darja Jauševec Marija Pečar Charles Q. Yang The University of Georgia Athens Uporaba BTCA in nekaterih drugih multifunkcionalnih karboksilnih kislin za pripravo funkcionalnih tekstilnih materialov New applications of BTCA and other multifunctional carboxylic acids for cotton textile functional finishing 2x14 dni 1x30 dni 2x14 dni 1x30 dni 2x14 dni 1x30 dni 2x14 dni 1x30 dni A+B  
36 176 Univerza v Mariboru Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Valerij Romanovskij   Shafer Douglas Department of Mathematics, University of North Carolina at Charlotte Lokalna analiza dinamičnih sistemov Local analysis of dynamical systems 1x 14 dni 1x 14 dni 1x 14 dni 1x 14 dni A  
37 106 Institut Jožef Stefan Andrej Zorko Denis Arčon Polona Umek Matej Pregelj MR Louis Claude Brunel National High Magnetic Field Laboratory Magnetnoresonančne raziskave novih poroznih materialov za izdelavo elektrod v litijevih baterijah Magneto-resonance study of new porous materials for electrodes in Li-based batteries 2x 14 dni 1x 7 dni 3x 14 dni 1x 10 dni A  
38 1540 Politehnika Nova Gorica Klemen Bergant Maja Čolović MR William Eichinger University of Iowa Razvoj in uporaba lidarja za daljinsko zaznavanje onesnaženja v prizemni plasti zraka Development and application of lidar for remote sensing of air pollution in boundary layer 2x 10 dni
1x 20 dni
2x 10 dni
1x 20 dni
2x 10 dni
1x 20 dni
2x 10 dni
1x 20 dni
A  
39 381 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Dušan Šuput Andrej Vovk Urška Puh MR Robert Cox National Institute of Mental Health Analiza funkcionalnih MR podatkov pri pacientih po možganski kapi Analysis of fMRI data from patients after stroke 1x 14 dni
1x 7 dni 1x 30 dni
1x 14 dni 1x 7 dni 1x 14 dni 1x 7 dni 1x 30 dni 1x 14 dni 1x 7 dni A  
40 1555 Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta Petra Forte Tavčar Pavla Križman Polonca Preša Marija Gorenšek Barbara Simončič Diana Gregor-Svetec Krste Dimitrovski Franci Kovač David Hinks North Carolina State University Vpliv kationskih aktivatorjev na izkoristek perocetne kisline pri beljenju celuloze The infuence of cationic bleach activators on a explotation of peracetic acid at bleaching of cellulose 2x14 dni 3x30 dni 2x14 dni 2x14 dni 3x30 dni 2x14 dni A  
41 1510 Znanstveno-raziskovalno središče Koper Darko Darovec Jože Pirjevec Egon Pelikan Boštjan Plut Aleksander Panjek Klemen Pust Borut Klabjan
Gorazd Bajc
Edward Muir Northwestern University Retorike deviantnosti The Rhetoric of Deviance 4x10 dni 4x30 dni 4x10 dni 4x30 dni 4x10 dni 4x30 dni 4x10 dni 4x30 dni A  
42 1510 Znanstveno-raziskovalno središče Koper Milan Bufon Anton Gosar Filip Tunjić Carl Dahlman University of South Carolina Geopolitične perspektive nadaljnjega širjenja EU in zveze NATO v JV Evropo Geopolitical Perspectives of Further EU and NATO Enlargement in South-Eastern Europe 2x7 dni 2x30 dni 2x7 dni 2x30 dni 2x7 dni 2x30 dni 2x7 dni 2x30 dni A  
43 381 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Darja Duh Tatjana Avšič-Zupanc Tomi Trilar Mateja Jelovšek David H. Walker University of Texas Medical Branch Opis nove rikecije iz skupine vročic - potencialno patogene bakterije dokazane v sličastih klopih (Haemaphysalis sulcata) Description of novel spotted fever group Rickettsia - a potential human pathogen isolated from Haemaphysalis sulcata ticks 1x 10 dni 2x 25 dni 1x 10 dni 2x 7 dni 1x 25 dni 1x 10 dni A+B  
44 795 Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo Zoran Ren Miran Ulbin Matej Vesenjak Matej Borovinšek Basem Alzahabi Kettering University Napredno računalniško modeliranje udarnih in NVH problemov Advanced Computational modeling of crash and NVH problems 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni 1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni A  
45 101 Institut za matematiko, fiziko in mehaniko Bor Plestenjak Tomaž Košir Michiel Hochstenbach Case Western Reserve University Cleveland Numerične metode za strukturirane probleme lastnih vrednosti Numerical methods for structured eigenvalue problems 1x 14 dni 1x 14 dni 1x 14 dni 1x 14 dni A  
46 481 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta Mojca Narat Peter Dovč Dušan Benčina Miha Lavrič MR Keeler Calvin L. University of Delaware Analiza izražanja genov v imunokompetentnih kokošjih celicah po aktivaciji z bakterijo Mycoplasma synoviae   1x14 dni 1x30 dni 2x 14 dni 2x 14 dni 1x 30 dni 2x 14 dni A  
47 334 Splošna bolnišnica Maribor Eldar Gadžijev Andrej Čretnik Roman Košir Frederick A. Moore University of Texas - Houston Razvoj protokola za spremljanje nastanka kompartment sindroma spodnjih okončin in analiza napovednih dejavnikov za nastanek kompartment sindroma pri poškodovancih The development of a Acute Lower Extremity Compartment Syndrome Screening Protocol and identification of predictors for development of compartment syndrome in trauma patients 2x 14 dni 1x 14 dni 2x 14 dni 1x 14 dni A  
48 106   Institut Jožef Stefan Simon Širca Milan Potokar Gilad Shalev Massachusetts Institute of Technology (MIT) Študij kršitve parnosti v H/He in elektromagnetne strukture devterona Studies of parity violation in H/He and elektromagnetic structure of the deuteron 2x 10 dni 1x 7 dni 3x 10 dni 1x 7 dni A  
49 381 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Inštitut za biologijo celice Rok Romih Kristijan Jezernik Boris Sedmak Samo Hudoklin Tung-Tien Sun New York University School of Medicine Eksocitoza in endocitoza apikalne plazmaleme v urotelijskih celicah normalnega in spremenjenega sečnega mehurja Apical plasma membrane exocytosis and endocytosis in urothelial cells of normal and affected urinary bladder    1x 7 dni 1x 14 dn   A  
50 2334 Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta Uroš Potočnik Peter Kokol Milan Zorman Matej Mertik MR Damjan Glavač MR Metka Ravnik Glavač Vida Mlakar MR Michael Dean NIH - National Cancer Institute Molekularno genetski in farmakogenomski označevalci pri kompleksnih boleznih prebavil Molecular genetic and pharmacogenomic markers in complex gastrointestinal diseases 2x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni
1x 21 dni
3x 13 dni 1x 30 dni 2x14 dni 1x30 dni A+B  
51 792 Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Mitja Brilly Matjaž Mikoš Mojca Šraj Simon Rusjan MR Sašo Petan MR Aleš Bizjak Lidija Globevnik Darell Fontane Colorado State University Razvoj modelov za odločanje pri optimizaciji vodarskih odločitev Development of decision-making tools for optimization of water-related issues 2x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni 1x 30 dni 2x14 dni 1x30 dni 1x 14 dni 1x 30 dni A+B  
52 406     Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Gregor Majdič Neža Grgurevič MR Tomaz Budefeld Stuart Tobet Colorado State Univesity Hormonsko neodvisna spolna diferenciacija možganov Hormone independent brain sexual differentiation 2x 14 dni 1x 14 dni 2x 14 dni 1x 14 dni A+B  
Prilogi: