Mednarodno sodelovanje

Turčija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2008, 2009 in 2010

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2008, 2009 in 2010.

Na osnovi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Turčije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS - MP št. 12/2000) ter Decision Documenta , ki sta ga podpisala na turški strani prof.Ömer Anlagan, podpredsednik TUBITAK in na slovenski strani magister Peter Volasko, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije dne 27. novembra 2007 v Ankari in Ljubljani sta se slovenska in turška stran po pisni poti v obliki Decision Documenta dogovorili za sofinanciranje 4 skupnih projektov.

Trije projekti se bodo začeli s 1.1.2008 in zaključili dne 31.12.2010 en projekt pa se bo realiziral za eno leto to je od 1.1.2008 do 31.12.2008 z možnostjo podaljšanja.

Sprejete projekte mora potrditi in sprejeti v sofinanciranje še UO ARRS - Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Priloge: