Mednarodno sodelovanje

Slovaška

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško v letih od 2006 - 2007

Razpis
 • Objava javnega razpisa
18.03.2005, Ur.l. RS št. 28/2005
 • Zaključek razpisa
30.5.2005 do 14.00 ure
 • Odpiranje vlog s strani strokovne komisije
9.6.2005 ob 10. uri
 • Mešano zasedanje slovensko-slovaške komisije za znanstveno
  sodelovanje
10.-11.04.2006
 • Objava liste projektov sprejete na zasedanju skupnega odbora
18.4.2006
 • Seja upravnega odbora agencije
10.05.2006
 • Objava liste projektov potrjenih na UO ARRS
11.05.2006
 • Obvestila organizacijam o izbranih projektih
31.05.2006
 • Čas izvajanja predmeta razpisa
24 mesecev