Mednarodno sodelovanje

Nemčija

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019 – 2020

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Ur.l. RS, št. 37/208

01.06.2018

  Zaključek javnega razpisa

13.07.2018

  Odpiranje vlog

31.07.2018

  Ocenjevanje vlog

06.11.2018

  Zasedanje meddržavne komisije

22.11.2018

  Obvestilo prijaviteljem v prijavah

30.11.2018

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

03.12.2018

  Obdobje sofinanciranja izbranih bilateralnih projektov

01.01.2019 - 31.12.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano