Mednarodno sodelovanje

Kitajska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2009 – 2011

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2009 – 2011 v obliki Protokola 8. zasedanja slovensko-kitajskega odbora za znansteno in tehnolološko sodelovanje, ki sta ga dne 5.6.2009 v Ljubljani podpisala mag. Peter Volasko, vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, in g. Xu Hai, Svetovalec oddelka za mednarodno sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske. Na razpis v Republiki Sloveniji je v roku prispelo 47 pravilno označenih vlog, na razpis v Ljudski republiki Kitajski pa 35. Slovensko-kitajski odbor je sklenil, da bosta državi sofinancirali 25 skupnih raziskovalnih projektov v obdobju od 1.7.2009 do 30.6.2011.

Sklep o sofinanciranju postane veljaven, ko ga potrdi Upravni odbor ARRS.

Prilogi:
  • Protokol s tabelo sprejetih razpisov (v slovenskem in angleškem jeziku; merodajen je dokument v angleškem jeziku):