Mednarodno sodelovanje

Japonska

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 01.04.2003 do 31.03.2006

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko v obdobju od 01.04.2003 do 31.03.2006
(Ur.l.RS, št. 65/2003 z dne 04.07.2003):

Seznam odobrenih obiskov slovenskih raziskovalcev na Japonskem

 

Št. Slovenski nosilec Slovenska inštitucija Japonski gostitelj Japonska intitucija Naslov raziskave Trajanje obiska
1. Dr.
NINA DANEU

Institut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
 
Prof.dr.
TOSHIYUKI ISSHIKI
Kyoto Institute of Technology
Faculty of Engineering and Design
Dept. Of Electronics&Information Science
Matsugaseki, Sakyo-ku
606-8585 Kyoto
Kontrolirano procesiranje varistorske keramike na osnovi ZnO 20 dni
2. Dr.
ALEKSANDER REČNIK
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
 
Prof.dr.
HIROSHI SAIJO
Kyoto Institute of Technology
Faculty of Engineering and Design
Dept. Of Electronics&Information Science
Matsugaseki, Sakyo-ku
606-8585 Kyoto
IMAGE-WARP: Procesiranje HAAD-STEM posnetkov z atomarno ločljivostjo 20 dni
3. Dr.
MARKO KOMAC
Geološki zavod Slovenije, GIC
Dimičeva 14
SI-1000 Ljubljana
Dr.
KOJI WAKITA
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Institute of Geoscience
Central 7, Higashi 1-1-1
Tsukuba 305-8567
Raziskave uporabe GIS pri geološko pogojenih nevarnostih 19 dni
4. Dr.
ALEŠ HACE
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17, SI-2000 Maribor
Prof.dr.
KOUHEI OHNISHI
Keio University
Dept. Of System Design Engineering
3-14-1, Hiyoshi Kohoko-ku
Yokohama 223-8622
Novi postopki vodenja v robotiki in mehatroniki 14 dni
5. Dr.
MIRAN RODIČ
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17, SI-2000 Maribor
Prof.dr.
KOUHEI OHNISHI
Keio University
Dept. Of System Design Engineering
3-14-1, Hiyoshi Kohoko-ku
Yokohama 223-8622
Novi postopki vodenja v robotiki in mehatroniki 14 dni
6. Prof.dr.
KAREL JEZERNIK
Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova 17, SI-2000 Maribor
Prof.dr.
KOUHEI OHNISHI
Keio University
Dept. Of System Design Engineering
3-14-1, Hiyoshi Kohoko-ku
Yokohama 223-8622
Novi postopki vodenja v robotiki in mehatroniki 14 dni
7. Dr.
MILAN HODOŠČEK
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
Dr.
TETSU NARUMI
RIKEN, Genomic Sciences Center
Bioinformatics Group
High Performance Biocomputing Research Team
Onomachi Bldg.1F, 61-1 Onocho, Tsurumi, Yokohama
Kanagawa 230-0046
Računalniške simulacije strukture in dinamike molekul 30 dni
8. Dr.
DUŠANKA JANEŽIČ
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
Dr.
TETSU NARUMI
RIKEN, Genomic Sciences Center
Bioinformatics Group
High Performance Biocomputing Research Team
Onomachi Bldg.1F, 61-1 Onocho, Tsurumi, Yokohama
Kanagawa 230-0046
Računalniške simulacije strukture in dinamike molekul 14 dni
9. Dr.
FRANCI MERZEL
Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
Dr.
TETSU NARUMI
RIKEN, Genomic Sciences Center
Bioinformatics Group
High Performance Biocomputing Research Team
Onomachi Bldg.1F, 61-1 Onocho, Tsurumi, Yokohama
Kanagawa 230-0046
Računalniške simulacije strukture in dinamike molekul 14 dni
10. Dr.
JANJA VAUPOTIČ
Institut Jožef Stefan
Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
HIROTAKA UI
Toyama University
Faculty of Education
Laboratory of Global Environment
Gofuku, Toyama City 930-8555
Ocena prispevka dreves k celokupnemu potencialu radona 21 dni
11. Izr.prof.dr.
 IVAN KOBAL
Institut Jožef Stefan
Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
TATSUO MATSUSHIMA
Hokkaido University
Catalysis Research center
Laboratory of Surface Reaction Dynamics
Sapporo 060-0811
Reakcijska dinamika oksidacije CO in razpada NO na žlahtnih kovinah 21 dni
12. Dr.
ANTON KOKALJ
Institut Jožef Stefan
Odsek za fizikalno in organsko kemijo
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
 
Prof.dr.
TATSUO MATSUSHIMA
Hokkaido University
Catalysis Research center
Laboratory of Surface Reaction Dynamics
Sapporo 060-0811
Vpliv adsorbiranega kisika na razpad molekule N2O na površinah Rh(110) in Pd(110): študij na podlagi teorije gostotnih funkcionalov 14 dni
13. Doc.dr.
MARJANCA PERGAR KUŠČER
Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta
Kardeljeva pl. 16, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
SHOJI TSUCHIDA
Kansai University
Dept. Of Psychology
Suita-shi, Osaka 561-8680
Stališča do zdravja, življenja ter do znanosti in tehnologije 22 dni
14. Doc.dr.
BOŠTJAN GOLOB
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
FUMIHIKO TAKASAKI
High Energy Accelerator Research Organization
Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, Japan 305-0801
Meritve redkih šibkih procesov z detektorjem Belle 19 dni
15. Dr.
MARKO BRAČKO
Univerzy v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova 17, SI-2000 Maribor
Prof.dr.
FUMIHIKO TAKASAKI
KEK, Institute of Particle and Nuclear Studies
Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken
Japan 305-0801
Razvoj metode za izbiro žarkov mezonov B 19 dni
16. Prof.dr.
PETER KRIŽAN
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 19, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
FUMIHIKO TAKASAKI
KEK, Institute of Particle and Nuclear Studies
Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken
Japan 305-0801
Identifikacija nabitih delcev v nadgrajenem spektrometru Belle 19 dni
17. Doc.dr.
SAMO KORPAR
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova 17, SI-2000 Maribor
Prof.dr.
FUMIHIKO TAKASAKI
KEK, Institute of Particle and Nuclear Studies
Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken
Japan 305-0801
Iskanje sledi delcev z nizko gibalno količino v detektorju verteksov spektrometra Belle 19 dni
18. Dr.
MARKO STARIČ
Institut Jožef Stefan
Odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr.
FUMIHIKO TAKASAKI
KEK, Institute of Particle and Nuclear Studies
Oho 1-1, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken
Japan 305-0801
Nove metode za meritev mešanja mezonov D 19 dni
Prilogi: