Mednarodno sodelovanje

Indija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2004 in 2005

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje znanstveno-tehnološkega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2004 in 2005.

Odobreni projekti (čas izvajanja projektov: od 15.09.2004 do 31.12.2006):

 

Št. Šifra projekta Slovenski nosilec in inštitucija Indijski gostitelj in inštitucija Naslov projekta v slovenskem in angleškem jeziku Obiski v Indiji Obiski v Sloveniji
1. leto 2. leto 1. leto 2. leto
1. BI-IN/04-06/01 Dr. MARJAN VRAČKO GROBELŠEK

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
Dr. MANISH CHANDRA BAGCHI

Indian Institute of Chemical Biology
4 Raja S.C. Mullick Road
Jadavpur, Calcutta 700032
QSAR protituberkuloznih učinkovin: primerjave statističnih modelov nevronskih mrež

QSAR of Antituberculosis Drugs: A Comparison of Statistical and Neural Net Methods
1 x 14 dni 1 x 14 dni 1 x 2 mes 1 x 1 mes
2. BI-IB/04-06/02 Doc.dr. ROMAN JERALA

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana
Prof.dr. AVADHESHA SUROLIA

Indian Institute of Science
Molecular Biophysics Unit
Bangalore 560012
Raziskave interakcij med endotoksinom in peptidi ter proreini za boljše razumevanje in zdravljenje sepse

Interaction between Endotoxin and Peptides and Proteins for Better Insight into the Mechanism and Treatment of Sepsis
1 x 14 dni 2 x 14 dni 1 x 7 dni 1 x 14 dni
3. BI-IN/04-06/03 Prof.dr. SAMO KRALJ

Univerza v Mariboru
Pedagoška Fakulteta, Odd. za fiziko
Koroška c. 160, SI-2000 Maribor
Prof.dr. BIJOY KRISHNA CHAUDHURI

Indian Association for the Cultivation of Science
Department of Solid State Physics
Jadavpur, Calcutta 700032
Študij nekaterih fizikalnih lastnosti in kritičnega obnašanja šibko motenih mehkih sistemov

Study of Some Physical Properties and Critical Behaviour of Weakly Perturbed Soft matter Systems
2 x 20 dni 2 x 20 dni 2 x 40 dni 2 x 30 dni
Prilogi: