Mednarodno sodelovanje

Češka

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko 2009 – 2010

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Češko republiko.

Zasedanje 10. skupnega odbora za znanstveno in tehnično sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike je bilo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, 21. oktobra 2008.

Na zasedanju je odbor obravnaval 34 skupno prispelih in evalviranih projektov in od teh jih je 12 sprejel v skupno sofinanciranje.

Upravni odbor ARRS bo listo sprejetih projektov s sklepom še potrdil.

Prilogi:
  • Protokol 10. zasedanja skupnega odbora:
  • Aneks k Protokolu 10. zasedanja skupnega odbora