Mednarodno sodelovanje

Avstrija

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo 2009-2010

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

Zasedanje 5. skupnega odbora za znanstveno in tehnično sodelovanje med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije je bilo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, 18. novembra 2008.

Na zasedanju je odbor obravnaval 34 skupno prispelih in evalviranih projektov in od teh jih je 25 sprejel v skupno sofinanciranje.

Upravni odbor ARRS bo listo sprejetih projektov s sklepom še potrdil.

Priloga:
  • Protokol 5. zasedanja skupnega odbora: