Mednarodno sodelovanje

Štipendije za obisk pri nosilcih projektov ERC

Kontaktne osebe

  Sektor za raziskovalno infrastrukturo in analize
  Bojan Volf
- znanstveni tisk
- poljudnoznanstveni tisk
- znanstvene monografije
- delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih
tel. (01) 400 5973
e-pošta: Bojan.Volf@arrs.si
  Mojca Boc, vodja tel. (01) 400 5971
e-pošta: mojca.boc@arrs.si