Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letih 2023 in 2024

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

11.11.2022

  Zaključek javnega razpisa

22.12.2022

  Odpiranje vlog

27.12.2022

  Ocenjevanje vlog

januar - februar 2023

  Seja ZSA

20.02.2023

  Sklep o izboru prijav (direktor)

21.02.2023

  Obvestila prijaviteljem

februar 2023

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

24.02.2023
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano