Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.03.2022, Ur.l. RS, št. 38/22

  Zaključek javnega razpisa

10.05.2022

  Odpiranje vlog

13.05.2022

  Ocenjevanje vlog (strokovna komisija)

02.09.2022

  Seja Znanstvenega sveta agencije

26.09.2022

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

06.10.2022

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

06.10.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano