Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

18.03.2016, Ur.l. RS, št. 21/16

  Zaključek javnega razpisa

26.04.2016

  Odpiranje vlog

03.05.2016

  Ocenjevanje vlog

11.07.2016

  Sklep o izboru prijav (direktor)

11.10.2016

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

12.10.2016

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

13.10.2016
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano