Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

15.05.2015, Ur.l. RS, št. 34/15

  Zaključek javnega razpisa

12.06.2015

  Odpiranje vlog

16.06.2015

  Ocenjevanje vlog

31.08.2015

  Sklep o izboru prijav (direktor)

16.09.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

30.09.2015

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

30.09.2015
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano