Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

14.11.2014, Ur.l. RS, št. 81/14

  Zaključek javnega razpisa

08.01.2015

  Odpiranje vlog

12.01.2015

  Ocenjevanje vlog (strokovno telo)

25.02.2015

  Potrditev Znanstvenega sveta agencije

30.03.2015

  Sklep o izboru prijav (direktor)

01.04.2015

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

02.04.2015

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

08.04.2015
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano