> Raziskovalna infrastruktura > Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Raziskovalna infrastruktura
Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. L. 63/2013 z dne 26. 7. 2013) prehaja sofinanciranje znanstvenega tiska (znanstvene monografije, domače znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije) z Javne agencije za knjigo Republike Slovenije na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Novice, obvestila
  Objavljen Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018 (26.01.2018)
  Obvestilo glede rokov poročanja za domači znanstveni tisk (20.12.2013)
  Popravka javnih razpisov za znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije v letu 2013 in 2014 (23.09.2013)
 
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020 (21.02.2020) - odprt do: 08.06.2020
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019 (18.07.2019)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 (21.12.2018)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020 (21.12.2018)
 
Zadnja sprememba: 24.02.2014