Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. L. 63/2013 z dne 26. 7. 2013) prehaja sofinanciranje znanstvenega tiska (znanstvene monografije, domače znanstvene in poljudno-znanstvene periodične publikacije) z Javne agencije za knjigo Republike Slovenije na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Razpisi in pozivi
  Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021 (05.03.2021, posodobljeno 02.04.2021) - zaključen
Rezultati razpisov in pozivov
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021 (07.09.2021)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 (17.12.2020)
  Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022 (17.12.2020)
  Show more