Raziskovalna infrastruktura

Domači znanstveni in poljudnoznanstveni tisk

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023

Objavljamo seznam odobrenih prijav za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023, ki se nanaša na Javni razpis za (so)financiranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023.

 

Priloga: