Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije je na podlagi 43. člena v zvezi z 12. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), 28. Splošnega akta o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 166/22) v zvezi s petim odstavkom 47. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 48/23) ter Sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, št. 6316-4/2023-41 z dne 20. 11. 2023, v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22), sprejela sklepe o izboru prijav za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme.

 

Priloga:

  • Prednostna lista za sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme – Paket 22: