Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22)

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

25.05.2023

  Zaključek javnega razpisa

12.07.2023 do 14.00

  Odpiranje prijav

11.08.2023

  Seja strokovnega telesa

september 2023

  Seja Znanstvenega sveta agencije

december 2023

  Sklep o izboru (direktor)

december 2023

  Obvestila prijaviteljem

december 2023

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

december 2023
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano