Raziskovalna infrastruktura

Raziskovalna oprema

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21)

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

26.08.2022

  Zaključek javnega razpisa

27.09.2022 do 14.00

  Odpiranje prijav

05.10.2022

  Seja strokovnega telesa

09.11.2022 in 24.11.2022

  Seja Znanstvenega sveta agencije

05.12.2022

  Sklep o izboru (direktor)

14.12.2022

  Obvestila prijaviteljem

16.12.2022

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani agencije

27.12.2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano