Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

Na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19), 78. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19, 78/20 in 145/20), 15. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03, 20/14, 56/16 in 69/17) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je ministrica pristojna za znanost podelila koncesijo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov, oziroma zavrnila prijave.

 

Priloga: