Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, je na podlagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 15. člena Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS št. 48/03 in 20/14), Sklepa o predlogu izbora prijav za financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020, št. 6316-10/2014-51 z dne 17.12.2014, sprejetega s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in Sklepa o spremembi sklepa o predlogu izbora prijav za financiranje prijav na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020, št. 6316-10/2014-102 z dne 30.3.2015, sprejetega s strani Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, v zadevi Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020 (Uradni list RS, št. 71/14) tistim raziskovalnim organizacijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije z odločbo podelila koncesijo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov oz. zavrnila prijavo. Financiranje se začne s 1.5.2015.

Priloga: