Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Uradni list RS, št. 53/2012

13.07.2012

  Zaključek javnega razpisa

13.08.2012 ob 12.00

  Odpiranje vlog

20.08.2012

  Ocenjevanje vlog

12.10.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

10.12.2012

  Izdaja odločb o podelitvi koncesij (MIZKŠ)

31.12.2012

  Vročitev odločb prijaviteljem

18.01.2013

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Objava rezultatov razpisa (na spletni strani agencije)

03.10.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano