Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Oddaja letnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2009 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2010

Javna agencija Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila obrazce letnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v letu 2009 in načrta dela v letu 2010.

Obrazci zajemajo vsebinsko Letno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa (IP) v letu 2009, Letni program dela infrastrukturnega programa za leto 2010 ter Letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2009 in finančni načrt za leto 2010.

Vsebinsko in finančno poročilo in program je treba oddati v dveh originalnih tiskanih izvodih, ustrezno podpisanih in žigosanih, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, in v elektronski obliki na naslov: lidija.ticar@arrs.si do konca meseca februarja 2010.

Ob pripravi načrta obremenitev sodelavcev v infrastrukturnem programu (porazdelitve FTE med sodelavce IP) upoštevajte določilo tretjega odstavka 8. člena Pravilnika o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08, 23/09, 86/09), da, cit.:" Člani infrastrukturne skupine so lahko obremenjeni v obsegu 0,5 ali 1 ekvivalent polne zaposlenosti (v nadaljnjem besedilu: FTE). "

Evalvacija letnih poročil bo potekala v mesecu marcu tekočega leta. Na temelju sklepa Upravnega odbora ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2010 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.