Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Objavljeni so posodobljeni obrazci za sporočanje podatkov za evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Raziskovalne organizacije obveščamo, da so na spletni strani ARIS objavljeni posodobljeni obrazci za sporočanje podatkov za evidenco izvajalcev znanstvenoraziskovalne dejavnosti.