Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Obvestilo o novih obrazcih za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Od 01.01.2011 so s sklepom direktorja v veljavi novi obrazci za evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti. Obrazci so dostopni na spletni strani. Predhodni obrazci s tem dnem niso več veljavni.