Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARIS-EV-ZAPOSL/2023 - Odstotek zaposlitve raziskovalca v raziskovalni organizaciji