Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARIS-EV-07/2023 - Podatki o raziskovalcu - vnos sprememb v Evidenco RO (brez podatkov o deležih zaposlitve)