Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARIS-EV-04/2023 - Izjava izvajalca o organizacijsko in stroškovno ločenem vodenju znanstvenoraziskovalne dejavnosti