Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-ZAPOSL/2022 - Odstotek zaposlitve raziskovalca v raziskovalni organizaciji