Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-03/2020 - Podatki o raziskovalcu za vpis v Evidenco RO - prva zaposlitev v organizaciji