Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Obrazci

ARRS-EV-04/2013 - Izjava izvajalca o organizacijsko in stroškovno ločenem vodenju raziskovalne dejavnosti